รายละเอียด

พืชสวนประดับ / Ornamental Horticulture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG152
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พืชสวนประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ornamental Horticulture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - พืชสวนประดับ

อาจารย์ผู้สอน