ติดต่อเรา

 • Address

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 • Email address

  regis@rmutl.ac.th
  arit@rmutl.ac.th
 • Contacts info

  สวท. : 053-921444 ต่อ 1232,1234
  สวส. : 053-921444 ต่อ 1920

ติดต่อเรา