รายละเอียด

การจำลองทางธุรกิจ / Business Simulation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 24 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA612_S2-66
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจำลองทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Simulation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การจำลองทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน