รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ 2 section 1 / English 2 section 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษ 2 section 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English 2 section 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา English 2 section 1 สอนโดย อ.นภาภรณ์ ไชยรัง ให้นำรหัส s80xrrk เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง teams-CM_01320102_SEC_1_2/64_อ.นภาภรณ์ ได้เลยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษ 2 section 1

อาจารย์ผู้สอน