รายละเอียด

เทคโนโลยีโทรทัศน์ / Television Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีโทรทัศน์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Television Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัส Team Code: 42vwy2r

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่: 099-4691454

รายวิชา - เทคโนโลยีโทรทัศน์

อาจารย์ผู้สอน