รายละเอียด

ภาษาไทย 1 / Thai 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01310101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาไทย 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายละเอียดห้องและโค้ด

 

- นักศึกษาแต่ละสาขาเข้าเรียนในรายวิชา 01310101 ภาษาไทย 1 ตามวันและเวลาในตารางสอนของตนเอง โดยเข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- เข้าห้องเรียนโดยใช้รหัส (Team Code) หรือลิงก์ที่อาจารย์กำหนดให้ในเเต่ละสาขาวิชา (รหัสหรือลิงก์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะไม่เหมือนกัน ให้นักศึกษาดูสาขาวิชาของตนเองให้ดีก่อน copy ไปวาง)

วิธีหาห้องเรียนทำได้ 2 วิธี คือ

1. Copy link นำไปวางในเว็บเบราเซอร์ ลิงก์จะพาเราไปยังห้องเรียนออนไลน์ใน MS Teams (หากใช้วิธีนี้จะต้องรออาจารย์กดรับ จึงจะเข้าห้องได้)

2. หรือนำรหัส 7 ตัว ไปใส่ในช่อง join a team with a code ในโปรแกรม MS Teams เพื่อเข้าไปยังห้องเรียนออนไลน์ (วิธีนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าห้องได้อัตโนมัติ ไม่ต้องรออาจารย์กดรับเหมือนวิธีที่1)

- เมื่อเข้ากลุ่มเรียนเเล้ว ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบให้เเน่ใจว่าตนเองเข้าถูกกลุ่ม จากนั้นไปที่หัวข้อ file เเละดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อย

***หากไม่เข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด จะถูกหักคะเเนนทุกครั้ง

 

 

รายวิชา 01310101 ภาษาไทย 1

Thai 1

 

วันพฤหัสบดี. เวลา 8.00-11.00 01310101 ภาษาไทย 1 (ชก.1)

รหัส >> 4ll3744

Link >> https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0InIFcWuHOkxm5k4s62ceXGAVxJo6G54rNMUpwr0U3c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=12bcdaf1-8abb-4104-8caf-31619d2d2940&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

*** หากต้องการติดต่อ อ.อาริสา ลินิฐฎา ติดต่อได้ที่เบอร์. 088-589-3792 ***

 

รายวิชา - ภาษาไทย 1

อาจารย์ผู้สอน