รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายละเอียดห้องและโค้ด

 

- นักศึกษาแต่ละสาขาเข้าเรียนในรายวิชา GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ตามวันและเวลาในตารางสอนของตนเอง โดยเข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- เข้าห้องเรียนโดยใช้รหัส (Team Code) หรือลิงก์ที่อาจารย์กำหนดให้ในเเต่ละสาขาวิชา (รหัสหรือลิงก์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะไม่เหมือนกัน ให้นักศึกษาดูสาขาวิชาของตนเองให้ดีก่อน copy ไปวาง)

วิธีหาห้องเรียนทำได้ 2 วิธี คือ

1. Copy link นำไปวางในเว็บเบราเซอร์ ลิงก์จะพาเราไปยังห้องเรียนออนไลน์ใน MS Teams (หากใช้วิธีนี้จะต้องรออาจารย์กดรับ จึงจะเข้าห้องได้)

2. หรือนำรหัส 7 ตัว ไปใส่ในช่อง join a team with a code ในโปรแกรม MS Teams เพื่อเข้าไปยังห้องเรียนออนไลน์ (วิธีนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าห้องได้อัตโนมัติ ไม่ต้องรออาจารย์กดรับเหมือนวิธีที่1)

- เมื่อเข้ากลุ่มเรียนเเล้ว ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบให้เเน่ใจว่าตนเองเข้าถูกกลุ่ม จากนั้นไปที่หัวข้อ file เเละดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อย

***หากไม่เข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด จะถูกหักคะเเนนทุกครั้ง

 

 

รายวิชา GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย

Arts of Using Thai Language

 

วันอังคาร เวลา 8.00-11.00 วศ.บ.คพ.2 (4ปี)

รหัส >> se4cz2b

Link >> https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ax4Q7LHBemdU-FRc1ag66EQ1Si5XCOeKHYEe_9LdVS7A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=20838ef3-d20a-49ad-9c36-844a682993a5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วันพุธ. เวลา 8.00-11.00 วศ.บ.ฟฟ. 3 ทอ (พุธเช้า)

รหัส >> 529z6zq

Link >> https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alTlnGXl7tJr4ocaCL8_HZ8GM7gbOcp2WhesxQORMJso1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d00bf525-75a2-4e5a-9c10-867498b565ee&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วันพฤหัสบดี. 12.00-15.00น.   วท.บ.ทส.1

รหัส >> pwjpzim

Link >> https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1q9XUK2nONx9WgTI2-WiwAAswvZQlODN_B9BR66CwNs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d0d8bc4-3f36-4204-974e-cd43f5b1a02c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

*** หากต้องการติดต่อ อ.อาริสา ลินิฐฎา ติดต่อได้ที่เบอร์. 088-589-3792 ***

 

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน