รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103_SEC10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต

อาจารย์ผู้สอน