รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2 / Fundamental Chinese for Business 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA719 Sec.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese for Business 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา BBABA719 Fundamental Chinese for Business 2 (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2) Section 2
วันพฤหัสบดี 13.00 น. - 16.00 น.
สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education
นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ : https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2017


- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯ ด้วยนะคะ
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_BBABA719_SEC1_2/64_อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ
1. Link: https://bit.ly/3GEbItN
2. กรอกรหัส Team Code: yhlj3y0

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2

แนะนำรายวิชา, ทบทวนความรู้จากวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1) ผ่านการเรียนรู้และสนทนา

กิจกรรม : - PowerPoint
- บรรยาย
- สอบถาม สัมภาษณ์

บทที่ 1 ตัวเลข หน่วยนับในภาษาจีน

- ตัวเลข
- หน่วยนับเงินในภาษาจีน
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 2 ตัวเลข จุดทศนิยม สกุลเงิน / การสอบถามราคา-บอกราคา

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวน และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- PowerPoint

บทที่ 3 การกล่าวต้อนรับและบอกลาลูกค้า

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวน และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 4 ร้านผลไม้

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นราคาพิเศษ
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 5 ร้านเครื่องดื่ม

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 6 เวลาเปิด-ปิดร้าน

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดร้านค้า
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

- บทบาทสมมติ
- สอบย่อยกิจกรรม : - กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ
- สอบย่อย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 ร้านเครื่องเขียน

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดสินค้า
- การต่อรองราคา
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 8 ร้านเสื้อผ้า

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นซื้อครบ 100 ลด 20
- การต่อรองราคา
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 9 ร้านรองเท้า

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นลด 50% / ชิ้นที่ 2 ลดครึ่งราคา
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 10 ร้านอาหาร

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรายละเอียดอาหาร
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 11 วิธีการชำระเงิน

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- คำศัพท์ บทเรียน สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการการชำระเงินในช่องทางต่างๆ
- ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

บทที่ 12 การโฆษณาสินค้า

- ทบทวนเนื้อหาเดิม
- โปสเตอร์/โบรชัวร์ แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ
- สำนวนและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องการการแนะนำสินค้า
กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- แบบฝึกหัด
- ฝึกฟัง-พูดตามสถานการณ์
- PowerPoint

การแสดงบทบาทสมมติ / การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : กิจกรรมนำเสนอ เดี่ยว/กลุ่ม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน