รายละเอียด

มนุษยสัมพันธ์ (Sec.3) / Human Relations

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มนุษยสัมพันธ์ (Sec.3)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Relations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ครูจะทำการดึงรายชื่อ นศ.เข้าร่วมในกลุ่มเรียนเอง หลังจากปิดระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชาครับ

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ 08 5866 1441 อ.ขุน

รายวิชา - มนุษยสัมพันธ์ (Sec.3)

อาจารย์ผู้สอน