รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต (Sec.4) / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต (Sec.4)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ครูจะทำการดึงรายชื่อ นศ.เข้าร่วมในกลุ่มเรียนเอง หลังจากปิดระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชาค่ะ

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ 08 41713357 อ.มัท wink

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต (Sec.4)

อาจารย์ผู้สอน