รายละเอียด

ภาษาและวัฒนธรรมจีน / Language and Chinese Culture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC146 (Sec_1)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Language and Chinese Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Language and Chinese Culture [Sec_1]

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564

นักศึกษานำ Team code : b40w3rn กรอกในช่อง Join a team with a code ในโปรแกรม Microsoft Teams

โดยชื่อกลุ่มเรียน MS Teams จะมีชื่อว่า "CM_BOAEC146_Sec1_2/64_อ.ทิพย์สุดา"

 

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ Line ID : fahffaa

รายวิชา - ภาษาและวัฒนธรรมจีน

อาจารย์ผู้สอน