รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec29 / Art of Living Sec29

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec29
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living Sec29
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียนวันเสาร์บ่าย Microsoft teams

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec29

อาจารย์ผู้สอน