รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec2 / Art of Living Sec2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living Sec2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียน Microsoft teams ทุกวันจันทร์บ่าย 13.00 - 16.00 น.

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec2

อาจารย์ผู้สอน