รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 2/2563 / Engineering Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 2/2563
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์สังคม 0898431265

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 2/2563

อาจารย์ผู้สอน