รายละเอียด

ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 2/2563 / Industrial Electrical in Mechanical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 2/2563
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Electrical in Mechanical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์สังคม 0898431265

รายวิชา - ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 2/2563

อาจารย์ผู้สอน