รายละเอียด

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ / computer language programs

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : computer language programs
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ใช้งานผ่านไลน์กลุ่มที่ผู้สอนเพิ่มผู้เรียนเข้าไปในกลุ่มแล้ว

รายวิชา - โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน