ข้อมูลอาจารย์

กำธร เรือนฝายกาศ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 8 พ.ค. 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ