รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร SEC 17 / Physics 1 for Engineers SEC 17

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101_SEC 17
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร SEC 17
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers SEC 17
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เริ่มเรียนออนไลน์ ใน Microsoft Teams ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 8:00-11:00 น. (ช่องทาง ตามลิ้งค์ MS Teams ที่โพสต์ไว้นะครับ)

FUNSC101_SEC_17 วศ.บ.คก.(4ปี).1ข

วันศุกร์  8:00-11:00 น. ห้อง ศท.408

เบอร์ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ผศ.วัชรา 0816710664

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร SEC 17

อาจารย์ผู้สอน