ข้อมูลอาจารย์

วัชรา ปลัดคุณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 ต.ค. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : การสอนฟิสิกส์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ