รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 9.00-12.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101_SEC_3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 9.00
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 9.00-12.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

teams-1/64 GEBSO101_SEC_3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 9.00-12.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ พฤ 9.00-12.00 น. วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3

อาจารย์ผู้สอน