รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ศศ.บ.ทท 1 (4ปี)-ตาก วันพฤหัสบดี 8.00 - 11.00 น. / Society, Economy, Politics and Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ศศ.บ.ทท 1 (4ปี)-ตาก วันพฤหัสบดี 8.00 - 11.00 น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society, Economy, Politics and Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อาจารย์ วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ (อาจารย์ต้นตาล)

เบอร์โทร 0932614593

ID Line : 0636619965

Facebook : Wacherawich Wonghomchan

ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 7

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ศศ.บ.ทท 1 (4ปี)-ตาก วันพฤหัสบดี 8.00 - 11.00 น.

อาจารย์ผู้สอน