รายละเอียด

สถิติ_SEC_1 - คอ.บ.คพ.(5ปี)3 + คอ.บ.อท.1 / Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109_SEC 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ_SEC_1 - คอ.บ.คพ.(5ปี)3 + คอ.บ.อท.1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าลิ้งค์ teams ให้เรียบร้อย

พร้อมเรียนตามวันเวลาที่ระบุตามตารางสอน

 

 

เบอร์โทร 0992946153

ห้องพัก ศท.304 ตึกศึกษาทั่วไป

รายวิชา - สถิติ_SEC_1 - คอ.บ.คพ.(5ปี)3 + คอ.บ.อท.1

อาจารย์ผู้สอน