รายละเอียด

การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 / ฺีBusiness English Usage 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA702
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺีBusiness English Usage 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

อาจารย์ผู้สอน