รายละเอียด

งานเฉพาะพิเศษช่างกลโรงงาน / Special Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04413205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานเฉพาะพิเศษช่างกลโรงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - งานเฉพาะพิเศษช่างกลโรงงาน

อาจารย์ผู้สอน