รายละเอียด

เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม / Architectural Presentation Techniques

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARCC402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Presentation Techniques
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 0846142893 หรือ e-mail: jade030626@hotmail.com

รายวิชา - เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม

แนะนำรายวิชาการนำเสนองานวิธีการเขียนภาพร่าง(Draft)ด้วยลายเส้นจากปากกาหมึกซึม
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานงานเขียน Accessories ด้วยเส้นจากปากกาหมึกซึม

วิธีการเขียนภาพร่าง(Draft)ด้วยลายเส้นจากปากกาหมึกซึม
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียน Furniture ลายเส้นจากปากกาหมึกซึม

วิธีการเขียนภาพ Rendering ด้วยลายเส้น ขาว – ดำ
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติเขียนงาน Interior ลายเส้น

วิธีการเขียนภาพRendering ด้วยเทคนิคการลงสี
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติเขียนงานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior) เทคนิคการลงสีขาว-ดำ

วิธีการเขียนโครง Planแบบขาวดำและเทคนิคการลงสี
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนโครงแปลนเทคนิคขาว-ดำ

วิธีการเขียนแปลนเครื่องเรือน(Furniture) แบบขาว – ดำและเทคนิคการลงสีน้ำ
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนแปลนเครื่องเรือน(Furniture) เทคนิคการสงสีขาว-ดำ

วิธีการเขียนรูปด้าน แบบ ขาว – ดำและเทคนิคการลงสีน้ำ
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนรูปด้าน เทคนิคการลงสี

วิธีการเขียนรูปด้าน ด้วยเทคนิคการลงสีน้ำ
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนรูปด้าน เทคนิคการลงสี

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

วิธีการเขียนทัศนียภาพ 1 จุด แบบขาว – ดำและเทคนิคการลงสี
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนทัศนียภาพ 1 จุด เทคนิคการลงสีขาว-ดำ

วิธีการเขียนทัศนียภาพ 2 จุด แบบขาว – ดำและเทคนิคการลงสีน้ำ
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนทัศนียภาพ 2 จุด เทคนิคการลงสี

วิธีการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย

วิธีการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะ
กิจกรรม : นักศึกษาปฏิบัติงานเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะ

การทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม (Architectural Model)
กิจกรรม : มอบหมายให้จัดทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม
นักศึกษาแบ่งกลุ่มพร้อมแยกปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

การทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม (Architectural Model)
กิจกรรม : มอบหมายให้จัดทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม(ต่อ)
นักศึกษาแต่ละกลุ่มตรวจแบบร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษา

การทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม (Architectural Model)
กิจกรรม : อาจารย์รวบรวมผลงานนักศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน