ข้อมูลอาจารย์

พงษ์สิน ทวีเพชร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 14 ธ.ค. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 24 พ.ค. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : การวางแผนภาคและเมือง
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ