รายละเอียด

โภชนาการ / ์Nutrition

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BCSFT301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โภชนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ์Nutrition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โภชนาการ

อาจารย์ผู้สอน