ข้อมูลอาจารย์

สุทธิดา ปัญญาอินทร์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 ต.ค. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สถานที่ศึกษา : The University Of New South Wales
  ประเทศ : สาธารณรัฐออสเตรีย

 • 23 ก.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : โภชนศาสตร์ศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 9 มิ.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ