รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1 / Fundamental Chinese for Business 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA718 Section 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese for Business 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา BBABA718 Fundamental Chinese for Business 1 (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1) Section 2
วันจันทร์ 17.00 น. - 20.00 น. 

สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง 

- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education 
นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ : https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=1345

- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯด้วยนะคะ 
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_BBABA718/SEC_2/Fundamental Chinese Business 1/อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ 
1. shorturl.at/hryzH
2. กรอกรหัส: 0sdbr92

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1

อาจารย์ผู้สอน