รายละเอียด

การบริหารการจัดซื้อ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู) / ูPurchasing Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA408_SEC_1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธ
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารการจัดซื้อ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ูPurchasing Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา BBABA408 การบริหารการจัดซื้อ ใช้สอนนักศึกษา บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ปี 4 ปี 4 รุ่น 2560

รายวิชา - การบริหารการจัดซื้อ (อ.ณัชชิยา โม้ฟู)

อาจารย์ผู้สอน