รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ครู

ครูอัญชลี         0995926692  anchalee.tak@gmail.com   ID-Line : anchalee_tock

ครูณัฐวุฒิ         0991969987 nattrit@gmail.com                ID-Line : natthawut-tak

 

พบกันวันศุกร์

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนะนำรายวิชา
•    วิธีการศึกษา
•    เอกสารตำราเรียนที่เกี่ยวข้อง
•    การวัดผล
•    การพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม
•    นำสู่การเรียนรู้ประเด็น ความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 

อาจารย์ผู้สอน