รายละเอียด

ปฐพีกลศาสตร์ / Soil Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV200
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฐพีกลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Soil Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฐพีกลศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน