รายละเอียด

ธรณีวิทยา / Geology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV703
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธรณีวิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Geology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ธรณีวิทยา

อาจารย์ผู้สอน