รายละเอียด

ชีววิทยา / ฺฺฺิBiology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีววิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺฺฺิBiology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ชีววิทยา

อาจารย์ผู้สอน