รายละเอียด

วงจรไฟฟ้า SEC_1 ปี2 (5ปี) / Electric Circuits

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 13 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรไฟฟ้า SEC_1 ปี2 (5ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อหาอาจารย์ได้ที่ 099-4691454

รายวิชา - วงจรไฟฟ้า SEC_1 ปี2 (5ปี)

อาจารย์ผู้สอน