รายละเอียด

หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า SEC_1 ปี3 (เทียบโอน) / Selected Practice Topics in Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE156
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า SEC_1 ปี3 (เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Selected Practice Topics in Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อหาอาจารย์ได้ที่ 099-4691454

รายวิชา - หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า SEC_1 ปี3 (เทียบโอน)

อาจารย์ผู้สอน