รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์ SEC_2 ปี2 / Electronices

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 23 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์ SEC_2 ปี2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronices
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อหาอาจารย์ได้ที่ 099-4691454

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์ SEC_2 ปี2

อาจารย์ผู้สอน