รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_17 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 1/2563 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 Sec_17 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_17 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 1/2563
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

GEBIN103: ศิลปะการใช้ชีวิต (Art of Living)

:GEBIN103_SEC_17 (ภาคปกติ)

 

บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 1/2563

วันเวลาที่เรียน: วันพุธ เวลา 12.00 - 15.00 น.

อาจารย์ผู้สอน: อ.รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์

 

รหัสเข้าห้องเรียน

Code MS Team : dsue3l8

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec_17 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 1/2563

อาจารย์ผู้สอน