รายละเอียด

การพูดเพื่อการสื่อสาร / ฺBOAEC107

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_BOAEC107/Sec_1/การพูดเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพูดเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBOAEC107
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Please contact me (Dr. Sawitri Suwanaroa) as a principle lecturer for this course by mobile number 088-5469938, or ID Line Dr.Nueng. 

รายวิชา - การพูดเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน