รายละเอียด

Engineering Statistics / สถิติวิศวกรรม

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Engineering Statistics
  • ชื่อรายวิชา (EN) : สถิติวิศวกรรม
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - Engineering Statistics

อาจารย์ผู้สอน