รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC 103 SECTION 10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน Section 10 กับ อ พงษ์เทพ มาพร้อมกันเพื่อนัดแนะเกี่ยวกับการเรียนสอนที่ใต้ถุนอาคาร 14 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในวันพุธที 1 กรกฏาคม 2563  นักศึกษาสามารถติดต่อกับ อ พงษ์เทพ ได้ที่เบอร์ 082 190 1528 และมารับหนังสือเรียน

 

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน