รายละเอียด

section 2 / Society, Economy, Politics and Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : section 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society, Economy, Politics and Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - section 2

อาจารย์ผู้สอน