รายละเอียด

การสนทนาภาษาจีน / Chinese Conversation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC144 Section 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสนทนาภาษาจีน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese Conversation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา BOAEC144 Chinese Conversation (การสนทนาภาษาจีน) Section 1 วันพุธ 12.00 น. - 15.00 น. สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education

นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ : https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=1350

- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯด้วยนะคะ
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_BOAEC144/SEC_1/Chinese Conversation/อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ
1. shorturl.at/anpv5
2. กรอกรหัส: rpevw6n

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th

รายวิชา - การสนทนาภาษาจีน

อาจารย์ผู้สอน