รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร / Chinese for Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา GEBLC301 Chinese for Communication (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร) Section 1
วันพฤหัสบดี 13.00 น. - 16.00 น.  

สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง


- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education
นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ : 
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=1342

- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯด้วยนะคะ
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_GEBLC301/SEC_1/Chinese for Communication/อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ
1. shorturl.at/uMS19
2. กรอกรหัส: x984jx6

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน