รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาศิลปะการใช้ชีวิต sec2 (เข้าเรียนออนไลน์และเรียนในชั้นเรียนสลับกัน)

อาจารย์ผู้สอน อ.เจนจิรา อ.ธีรวุฒิ อ.พรลภัส

มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อได้ที่ห้องทำงานตึกศิลปศาสตร์ชั้น 2 หรือแอดไลน์ 080-0518965(ใช้เบอร์แอดไลน์)

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต

อาจารย์ผู้สอน