ข้อมูลอาจารย์

พรลภัส วิชา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 12 มิ.ย. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Traditional Chinese Medicine
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : ศิลปศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Tianjin Normal University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ