รายละเอียด

Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management / Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIB909
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเพื่อใช้เข้าร่วมกลุ่มวิชาใน Microsoft Teams

a9zky9m

รายวิชา - Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

How to use office’s equipment


กิจกรรม : work integrated learning

Type the letter
กิจกรรม : Work integrated learning

Resolution facing problem
กิจกรรม : Work integrated learning

Etiquette
กิจกรรม : Work integrated learning

Creativity
กิจกรรม : Work integrated learning

Communication Skilled
กิจกรรม : Work integrated learning

Time management
กิจกรรม : Work integrated learning

Teamwork
กิจกรรม : Work integrated learning

Interpersonal Skilled
กิจกรรม : Work integrated learning

Apply International Business Management knowledge in job assignment
กิจกรรม : Work integrated learning

Submit report
กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน