รายละเอียด

ท่อความร้อน / Heat Pipe

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31073432
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ท่อความร้อน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Heat Pipe
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรผู้สอน 083-6666096

line id: 39927

ใครแอดไลน์ แล้ว แจ้งด้วยว่า เรียนวิชา heat pipe

รายวิชา - ท่อความร้อน


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน