รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2 / Fundamental Chinese for Business 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA719 Section 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese for Business 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา BBABA719 Fundamental Chinese for Business 2 (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2) Section 2
วันพุธ 08.00 น. - 11.00 น. 

สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education
นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ :
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=1349

- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯด้วยนะคะ
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_BBABA719/SEC_2/Fundamental Chinese Business 2/อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ
1. shorturl.at/iwTY3
2. กรอกรหัส: d10smb9

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2

อาจารย์ผู้สอน